Kateřina Bakulová, fyzioterapeutka

Více než 10 let praxe v oboru fyzioterapie

Fyzioterapii se věnuji od roku 2010. Během své praxe jsem nabyla vědomosti a dovednosti (kromě základu na vysoké škole) na desítkách odborných kurzech (českých i zahraničních), seminářích, konferencích a kongresech.

Své znalosti a zkušenosti se snažím předávat i dál odborné veřejnosti. Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy přednáším studentům fyzioterapie, vedu odborné praxe studentů fyzioterapie, poskytuji náhledy medikům a lékařům v předatestační přípravě. Pro odbornou veřejnost (fyzioterapeuty a lékaře) pravidelně přednáším na kurzu Respirační fyzioterapie, a dále jsem na Klinice rehabilitačního lékařství VFN přednášela o problematice pooperačních jizev a o jejich správné péči.

V současné době pracuji ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde se především věnuji pacientům se získaným poškozením mozku, pacientům po operacích a pacientům s nespecifickými bolestmi pohybového aparátu.

Kateřina Bakulová