Fyzioterapie

Prevence bolesti, prevence a kompenzace přetížení

  • Při nedostatečné vyváženosti napětí a činnosti tkání může dojít k přetížení určitých struktur (nejen pohybových jako jsou svaly a klouby, ale i ke změně napětí vnitřních orgánů ovlivňující jejich funkci), které mohou vést k poruše určité funkce či bolesti. Změnou napětí a podporou optimálního zapojení můžeme daným obtížím předcházet.
  • Zlepšit výkon ve sportu, cítit se lépe.

Bolesti pohybového aparátu (akutní / chronické)

  • Bolest bývá známka nevyváženého napětí tkání a neoptimálního zapojení veškerých pohybových struktur (svaly, klouby, fascie). Fyzioterapií můžeme tělo navést k optimálnímu zapojení a tím odstranit lokální přetížení určitého segmentu.
  • Bolesti zad, bolesti hlavy (po neurologickém vyšetření), bolesti kloubů, bolesti břicha (po interním vyšetření), bolesti rukou, bolesti nohou.

Poúrazové stavy

  • Po úrazu je úkolem fyzioterapie podpořit tělo k návratu k původním pohybovým dovednostem – obnova kloubních rozsahů, svalové síly a koordinace nejen v zasažené oblasti ale v provázání do celého těla.

Předoperační a pooperační stavy

  • Tělo můžeme připravit na chystaný operační zásah, aby samotná operace i průběh hojení probíhal co nejlépe – nastavením všech tkání do optimálního zapojení, naučení pohybových dovedností potřebných pro dobrou rekonvalescenci.
  • Po operaci je potřeba naučit tělo pracovat s novým tělesným schématem – jakýkoliv zásah mění nastavení měkkých tkání, orgánů a je dobré tělu pomoci se s těmito změnami naučit pracovat. Po operaci věnuji velký důraz na hojení jizev v průběhu celého operačního přístupu (ne jenom na povrchu) a obnovu kluznosti orgánů vůči měkkým tkáním s celkovou koaktivací/provázaností činností všech svalů.

Jak probíhá fyzioterapie

Pro optimálně nastavenou terapii potřebuji mít dostatečné informace. Ty získám při vstupním vyšetření z anamnestického rozhovoru (proběhlé onemocnění, úrazy, operace, pravidelná aktivita,...) a klinického vyšetření – pohledem a pohmatem zjišťuji míru a kvalitu zapojení různých částí pohybového aparátu.

Terapie je vždy sestavena individuálně podle jedinečnosti každého klienta. Snažím se podpořit tělo tam, kde potřebuje, aby co nejlépe fungovalo – optimalizovat napětí měkkých tkání, znovuobnovit koaktivaci svalového a fasciálního aparátu, podpořit činnost vnitřních orgánů,… Pro úspěšnou léčbu je potřeba aktivní spolupráce klienta.

Jak probíhá fyzioterapie
Jak probíhá fyzioterapie
Jak probíhá fyzioterapie

Ceník fyzioterapie

Vyšetření / fyzioterapie cca 60 minut
1 200 Kč

Přímá platba v hotovosti nebo na fakturu.